Filiala Craiova a Fundatiei Invatamantului Preuniversitar al Cooperatiilor Mestesugaresti "Spiru Haret" - Grupul Scolar de Arte si Meserii "Spiru Haret"

UNIUNEA EUROPEANA

Proiect finantat prin Phare

    ROMANA                            ENGLEZA
                      
  

 Indiferent de functia ta, te poti numara printre cei 160 de absolventi ai modulelor/ cursurilor (40 angajati cu functii decizionale si 120 angajati executivi) !

DESPRE NOI

SCURT ISTORIC

    IERI                  ŞI                         AZI

 

Grupul Şcolar de Arte şi Meserii al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „SPIRU HARET” din Craiova a fost înfiinţat în anul 1957 prin decizia UCECOM Nr. 456/30.IX.1957, purtând la acea dată numele de „Şcoala profesională  UCECOM” şi a pregătit forţa de muncă necesară cooperaţiei şi sectorului industrie mică şi prestări servicii.

În viaţa şcolii au avut loc schimbări importante, ca urmare a apariţiei Legii învăţământului 84/1995  (republicată şi modificată).

Astfel în 13.03.2002 ia fiinţă Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „SPIRU HARET”, cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, care coordonează prin intermediul filialelor sale întreaga activitate a Grupurilor Şcolare de Arte şi Meserii „SPIRU HARET” din 12 judeţe ale ţării.

Statutul Fundaţiei cuprinde la Cap. II art. 13a organizarea şi coordonarea procesului de învăţământ, de formare profesională a adulţilor, în cadrul formelor de şcolarizare: învăţământ profesional, liceal, postliceal, activităţi de calificare, recalificare şi perfecţionare prin cursuri de formare continuă  .

MODIFICĂRI INTERVENITE ÎN TIMP:

(DENUMIRE, FORME ŞI NIVELURI DE PREGĂTIRE)

• ŞCOALA TEHNICĂ DE NORMATORI(1955)
• Scoala tehnica – normatori,
• Scoala profesionala.


• ŞCOALA PROFESIONALĂ DE UCENICI(1957)
• Scoala profesionala;
• Scoala de ucenici;
• Curs scurta durata;


• ŞCOALA PROFESIONALĂ UCECOM (1960)
• Scoala profesionala;
• Ucenicie la locul de munca (1an, 2ani, 3ani);
• Cursuri de specializare si policalificare;


• GRUPUL ŞCOLAR UCECOM (1990)
• Scoala profesionala (cu 8 clase; cu 10 clase);
• Ucenicie la locul de munca (1 an, 2 ani, 3 ani);
• Complementara si de ucenici (2 ani);
• Scoala de maistri;
• Scoala postliceala;


• GRUPUL ŞCOLAR DE ARTE ŞI MESERII AL COOPERAŢIE MEŞTEŞUGĂREŞTI “SPIRU HARET” (1995 şi în prezent)
• Şcoala profesionala;
• Şcoala de ucenici;
• Şcoala postliceala de specialitate ;
• Şcoala de maistri;
• Centru de calificare/recalificare/perfecţionare a adulţilor;
• Cursuri de specializare cu elevi straini.
• Şcoala de arte şi meserii;
• Liceu tehnologic (din anul 2001);

Grupul Şcolar de Arte şi Meserii „SPIRU HARET” al Cooperaţiei Meşteşugăreşti din Craiova este patronat de Filiala din Craiova a Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al  Cooperaţiei Meşteşugăreşti „SPIRU HARET”.

           

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN TIMP

 

 

În contextul noilor condiţii economico-sociale din România, şi activitatea şcolii a fost adaptată cerinţelor impuse de trecerea la economia de piaţă. Astfel, s-au diversificat formele de pregătire: şcolii profesionale, şcolii complementare, şcolii de maiştri  li s-au adăugat şcoala postliceală de specialitate, liceu zi şi seral, cursuri de calificare şi recalificare a adulţilor şi şomerilor.

            Analiza meseriilor însuşite în cei 48 de ani de existenţă pe profiluri şi domenii arată astfel:

Ř  Domeniul mecanic: lăcătuş mecanic, prelucrător prin aşchiere, sudor, mecanic auto, tinichigiu-vopsitor auto, bijutier, tehnician electromecanic auto, maistru mecanic auto, tehnician mecatronist;

Ř  Domeniul electromecanic: electromecanic maşini şi aparate electrice, electromecanic auto, electromecanic reparaţii frigidere şi aparate electrocasnice;

Ř  Domeniul prelucrarea lemnului: tâmplar universal, tapiţer-plăpumar-saltelar, maistru tâmplar;

Ř  Domeniul construcţii: zidar-pietrar-tencuitor, zugrav-vopsitor, dulgher-parchetar, instalator tehnnico-sanitar şi gaze;

Ř  Domeniul textile: croitor îmbrăcăminte pentru femei şi bărbaţi, tricoter confecţioner, confecţioner produse textile, cizmar, tăbăcar, marochiner, creator proiectant îmbrăcăminte;

Ř  Domeniul estetica şi igiena corpului uman:  frizer-coafor, manichiurist-pedichiurist, cosmetică, coafor-stilist;

Ř  Domeniul economic: asistent de gestiune, funcţionar bancar, agent vamal;

Ř  Domeniul turism şi alimentaţie: bucătar-ospătar, agent de turism-ghid.

 

Ca centru de formare profesională a adulţilor, activitatea de calificare şi recalificare, cât şi cea de colaborare cu Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Dolj, a început imediat după 1990 – prima convenţie fiind încheiată pe 15 noiembrie 1991 şi a continuat cu rezultate bune şi foarte bune până în prezent. S-au calificat şi recalificat în cadrul centrului nostru peste 1.000 de şomeri în meserii diverse.

Şcoala colaborează şi are contracte de colaborare cu o serie de agenţi economici şi instituţii din diverse domenii de activitate printre care  - Camera de Comerţ şi Industrie Dolj Dolj ,AJOFM DOLJ, SOCOM Îmbrăcămintea, SCA Dolj, SCA Prestcomprod, SOCOM Prestarea CRAIOVA, S.C.MANUFACTURA DE EST SA. Aceştia asigură instruirea practică pentru elevii anilor terminali, burse pentru o parte din aceştia şi angajarea după terminarea studiilor.

            O altă societate care ne-a facilitat efectuarea aplicaţiilor practice în domeniul Informaticii este societatea IPA SA CIFATT.

BAZA MATERIALĂ

 

 

 

 

 

4. PROIECTE/PARTENERIATE

1.PROIECTE

 

1.1.SOCRATES-COMENIUS

 

·             Proiect de dezvoltare şcolară Socrates-Comenius « Proiect Intercultural al Limbilor Europene ». Obiectivul proiectului a fost creşterea dimensiunii europene a educaţiei ca prioritate în perspectivele integrării europene. Acest proiect a implicat mai multe arii curriculare - limbă şi comunicare, om şi societate, tehnologii. Parteneri în cadrul acestui proiect au fost  instituţii de învăţământ din Belgia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Portugalia, Spania-ţara coordonatoare. Proiectul a fost realizat prin intermediul Agenţiei Naţionale Socrates, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Experienţa dobândită ca urmare a derulării proiectului s-a materializat în motivarea unui număr cât mai mare de elevi şi profesori de a participa activ la realizarea activităţilor derulate în proiect, la comunicarea frecventă cu partenerii europeni, la elaborarea unor metode inovatoare în activitatea didactică.

     Derularea proiectului  este o dovadă certă a contribuţiei şcolii la dezvoltarea dimensiuniii europene în educaţie, la amplificarea relaţiilor de prietenie între elevi şi profesori, realizându-se astfel un climat potrivit schimbărilor calitative în domeniul reformei în sistemul de învăţământ din Europa.

            Proiectul s-a derulat în perioada 2002-2005 cu participarea efectivă a 5 profesori şi 60 de elevi din cadrul şcolii noastre.

                   

·             Proiectul şcolar Socrates-Comenius « Investigarea efectului de seră » s-a derulat în perioada 2002-2005. Şcoala noastră a participat în 2003-2004 - cu un efectiv de 5 profesori şi 60 de elevi, iar parteneri în proiect au fost şcoli din Italia, Olanda şi Austria.

             Obiectivul proiectului a fost conştientizarea efectului de seră şi urmărilor sale în diverse zone din Europa, implicând mai multe arii curriculare- limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţele naturii, tehnologii.

             Acest proiect, axat pe o temă de interes comun pentru şcolile participante, a implicat participarea unui număr de 5 profesori şi 60 de elevi, elaborarea de materiale didactice şi schimbul de bune practici în materie de educaţie. De asemenea, a fost achiziţionată tehnică de calcul. Finanţarea proiectului a fost făcută de Comisia Europeană.

1.2.Proiecte Phare

 

·             PHARE 2005/2005/017 – 553.04.02, „Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă”

Obiectivele proiectului :1.Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti si implicit ridicarea nivelului de instruire a angajatilor din Regiunea S-V Oltenia pentru a fi competitivi pe piata fortei de munca din UE; 2.Promovarea competitivitatii si flexibilitatii fortei de munca existente la toate nivelurile ierarhice din intreprinderi in vederea cresterii productivitatii la locul de munca; 3.Implementarea in procesul decizional si executiv a metodologiilor, tehnicilor si instrumentelor inovative, cunoascand si respectand normele si standardele europene de calitate si protectie a mediului; 4.Cresterea potentialului economic si social la nivelul Regiunii S-V Oltenia, in vederea eliminarii disparitatilor fata de celelalte regiuni, prin dezvoltarea resurselor umane; 5.Promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati in vederea combaterii discriminarii pe piata muncii din Romania.

Prin proiect se urmăreşte instruirea unui numar de 160 de angajati ai UJCM Dolj, prin organizarea de cursuri si module, pe parcursul a 6 luni, in scopul cresterii flexibilitatii si competitivitatii personalului executiv si decizional la cerintele pietei muncii europene.

 

2.PARTENERIATE

·             Protocol privind parteneriatul pentru popularizarea şi promovarea portofoliului de documente Europass – Centrul Naţional Europass-România, Promotor Europass

·             Protocol colaborare „Şcoala Profesională de Confecţii şi Catering” – Vidin

·             Contract colaborare „Yves Rocher”

·             Protocol colaborare cu UJCM DOLJ

·             Colaborare Camera Meşteşugarilor - Koblenz

·             Contract colaborare cu „Asociaţia Vasiliada”(cu acoperire în judeţele Dolj, Gorj şi Mehedinţi)

·             Colaborare cu „Forumul Donatorilor din România”

 

 

Manager:: Troi Liana

 

Responsabil relatii cu publicul: Cojocaru Constantin

Responsabil financiar:Marin Denisa

Responsabil IT: Diaconu Andreea

Responsabil cu instruirea: Brinzan Monica

 

Cojocaru Camelia - Valentina

Managementul calitatii

Savescu Mariana

Marketing

Ceraceanu Daniel Onut

Operare calculator

Diaconu Dan

Relatii publice. Comunicare

Babara Marina

 Sanatate si securitate la locul de munca

Cranta Mihai

 Manager resurse umane

Vacuti Petra Nela

Manager sistem de mediu

 
                   
 
 
 
 
 
 
O INITIATIVA A:

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

 

Uniunea Europeana
 
©2008 Filiala Craiova a Fundatiei Invatamantului Preuniversitar al Cooperatiilor Mestesugaresti "Spiru Haret" - Grupul Scolar de Arte si Meserii "Spiru Haret"  All rights reserved